Stamkaart werknemer

Gegevens werkgever

Persoonsgegevens

Identificatie

Status werknemer

Salarisgegevens (in te vullen door werkgever)