Nieuws

Loonheffing berekenen over stagevergoeding?

Komt een student of scholier stage lopen bij uw organisatie, dan hangt het van de beloning van de stagiair af of hij in de loonheffingen moet worden betrokken.

Lees het hele bericht

Vergoeding schade eigendom werknemer kan onbelast

Als de persoonlijke eigendommen van een werknemer tijdens het werken beschadigd raken, mag zijn werkgever hem daarvoor een onbelaste schadevergoeding geven. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere gebeurtenis.

Lees het hele bericht

Leesbril van de zaak mag niet onbelast

Werkgevers kunnen aan werknemers niet zomaar onbelast een leesbril vergoeden of verstrekken. Een leesbril is namelijk geen arbovoorziening en de vergoeding valt dan ook niet onder het vrijgestelde loon.

Lees het hele bericht

Aandachtspunten bij vaste kostenvergoedingen

De mogelijkheid om vaste kostenvergoedingen te betalen aan werknemers is niet verdwenen met de verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015. Maar ook de valkuilen zijn gebleven.

Lees het hele bericht

Aow-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 6 maanden

Per 1 januari 2016 bedraagt de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar plus 6 maanden. Hierdoor duren de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen drie maanden langer dan in 2015.

Lees het hele bericht

Leeftijd voor de werkbonus verhoogd naar 62 jaar

Vanaf 2016 mogen werkgevers de werkbonus pas toepassen als de werknemer op 31 december 2015 62 jaar of ouder was.

Lees het hele bericht

Veranderingen Afdrachtvermindering S&O en Research & Development Aftrek

De afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden vanaf 2016 geïntegreerd.

Lees het hele bericht

Einde voordeelregel

De voordeelregel eindigt per 1 januari 2016

Lees het hele bericht
 
 Oudere berichten